August 12, 2022
เทรดน้ำมัน

เทรดน้ำมัน ดิบ ยังไงให้เป็นไวอย่างมืออาชีพ

เทรดน้ำมัน ทำไมต้องน้ำมันดิบ?

           เทรดน้ำมัน สินค้าในตลาดการเงินมีมากมาย แต่สินค้าที่มีความสำคัญทั้งในตลาดการเงินและในธุรกิจจริงนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่าง ในจำนวนนั้นน้ำมันดิบคงเป็นสินค้าลำดับต้น ๆ ที่คนจะคิดถึง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายต่อวันเป็นจำนวนมากแล้ว น้ำมันดิบยังมีผลต่อดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก กล่าวคือ gofx

เทรดน้ำมัน

●    น้ำมันเป็นสินค้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลก แหล่งที่มาของพลังงานในโลกนี้กว่า 35% ยังคงมาจากน้ำมันดิบ ซึ่งพลังงานนี้จะใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักทั้งในอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง ทั้งยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่นำไปใช้ผลิตสินค้าอย่างพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ ฯลฯ ในวันหนึ่ง ๆ ทั่วโลกมีความต้องการใช้น้ำมันดิบถึงกว่าหนึ่งร้อยล้านบาร์เรล หรือปีหนึ่งกว่าสามหมื่นหกพันล้านบาร์เรลทีเดียว ขณะที่การผลิตน้ำมันนั้นเป็นไปได้อย่างจำกัด เทรดเงิน

  •   น้ำมันมีการผลิตได้อย่างจำกัดผลิตได้เฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันเท่านั้น ทั้งยังเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้หมดไป ด้วยความที่น้ำมันเป็นสินค้าที่หามาได้ยากมีผู้ขายน้อยรายและเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปเช่นนี้ ทำให้มีการซื้อขายได้ที่ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตหลายเท่า ซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ (Demand) และความขาดแคลนของสินค้าด้วย Mobet.life

ด้วยความสำคัญด้านเศรษฐกิจการเมืองและอุตสาหกรรม บวกกับความหามาได้ยากทำให้น้ำมันดิบเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้และมีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูง และด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน ก็กลายมาเป็นเงื่อนไขให้น้ำมันเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องและส่วนต่างในการทำกำไรสูงเหมาะสำหรับการหาโอกาสเข้าเก็งกำไร เทรดforex

เพราะการขุดหาน้ำมันดิบมีหลายขั้นตอน การซื้อขายน้ำมันดิบจึงไม่ใช่การส่งมอบสินค้ากันในทันทีแต่เป็นการซื้อขายผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเป็นตัวกำหนดราคาในการซื้อขาย การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบมีตลาดใหญ่ ๆ ที่เป็นตลาดอ้างอิงราคาทั่วโลกอยู่ 2 ตลาด คือ ราคานำมันดิบ WTI และ ราคาน้ำมันดิบ Brent

●    ราคาน้ำมันดิบ WTI – West Texas Intermediate เป็นราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายอ้างอิงในสหรัฐอเมริกา มีการซื้่อขายในตลาด NYMEX มักมีราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนื่องจากทำเลการขนส่งไปยังแหล่งอื่น ๆ ในโลกไกลกว่า 

  •   ราคาน้ำมันดิบ Brentเป็นราคาน้ำมันดิบซื้อขายในตลาด ICE Europe ในลอนดอน ตลาดนี้มักจะเป็นตลาดที่ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันในยุโรปและเอเชีย และด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ขนส่งได้ใกล้กว่า WTI น้ำมันดิบในตลาดนี้จึงมักซื้อขายกันด้วย premium สูงกว่าและมีความผันผวนสูงกว่าราคาน้ำมันดิบ WTI

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ราคาของสินค้าเกือบทุกชนิดถูกกำหนดขึ้นจากความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ราคาของสินค้าอย่างน้ำมันดิบก็ไม่มีข้อยกเว้น แต่ด้วยความที่เป็นสินค้าสำคัญที่ผลิตได้อย่างจำกัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเมืองการปกครองอย่างตะวันออกกลาง ทำให้ราคาของสินค้านี้ยังถูกกำหนดด้วยปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วย

เทรดน้ำมัน

ทำไมต้องน้ำมันดิบ?

สินค้าในตลาดการเงินมีมากมาย แต่สินค้าที่มีความสำคัญทั้งในตลาดการเงินและในธุรกิจจริงนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่าง ในจำนวนนั้นน้ำมันดิบคงเป็นสินค้าลำดับต้น ๆ ที่คนจะคิดถึง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายต่อวันเป็นจำนวนมากแล้ว น้ำมันดิบยังมีผลต่อดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก กล่าวคือ

  •   Supplyในโลกมีแหล่งน้ำมันดิบใหญ่ ๆ อยู่ไม่มากแต่ก็กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่มีกระจายไปในหลายพื้นที่ เช่น อเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ปัจจุบันผู้ส่งออกน้ำมันดิบอันดับหนึ่งของโลกกลายมาเป็นสหรัฐอเมริกาที่ผลิตได้กว่าวันละ 18 ล้านบาร์เรล ตามมาด้วยซาอุดิอาระเบียที่ผลิตได้กว่า 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน และรัสเซียที่ผลิตได้ราว 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในความเป็นจริงกำลังผลิตของประเทศเหล่านี้ยังคงมีมากว่านี้ แต่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมักมีการแทรกแซงราคาด้วยการลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบไว้ให้อยู่ในระดับสูง การประชุมและประกาศเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของประเทศเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่มีผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างสำคัญ

 

  •   Demand ความต้องการใช้น้ำมันมักขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก เมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวนั่นหมายถึงการผลิตที่สูงขึ้น การใช้พลังงานมากขึ้น การเดินทาง/ขนส่งที่มากขึ้น และการใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น ซึ่งหากกำลังการผลิตน้ำมันยังคงเดิมก็มีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงหรือนักลงทุนคาดว่าจะชะลอตัว นั่นหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ จะลดลง ความต้องการใช้น้ำมันดิบลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงในที่สุด การทำความเข้าใจปัจจัยที่จะกระทบต่อราคาน้ำมันจะทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันตามปัจจัยที่มากระทบได้แม่นยำขึ้น
  •   Geopoliticsความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศตะวันออกกลางมักมีผลให้เกิดหยุดผลิตน้ำมันหรือไม่สามารถขนส่งน้ำมันได้ ทำให้ Supply ในตลาดลดลง เป็นผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่ละครั้งจึงเป็นอีกสิ่งที่นักลงทุนในตลาดน้ำมันจำเป็นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด