July 2, 2022
หุ้นบลูชิพ

ทำความรู้จักกับ “หุ้นบลูชิพ”

ทำความรู้จักกับหุ้นบลูชิพ ว่าคืออะไร? คุณรู้หรือไม่ว่า หุ้นของบริษัทประเภทที่เรียกว่า “บลูชิพ” (Blue-Chip) จะส่งผลต่อการพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างไร คู่มือฉบับนี้จะนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับหุ้นบลูชิพที่คุณกำลังมองหาอยู่ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะหุ้นบลูชิพที่นักลงทุนสถาบัน เช่น พวกธนาคารใหญ่มองว่า เป็นหุ้นบลูชิพ “เกรดดี” อีกทั้งจะมีสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับปันผลของหุ้นบลูชิพทั้งในยุโรป, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา GOFX

มีเพียงบริษัทไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นบริษัทบลูชิพ หรือ “หุ้นบลูชิพ” ให้คุณลองพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

    • ต้อง “Well-known” หรือเป็บริษัทที่มหาชนรู้จักกันดี : บริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในโลก เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน เช่น บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องมีใช้ น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน ฯลฯ หรืออาจเป็นเครื่องดื่มที่ใครๆ ก็รู้
    • ปลอดภัย : ความปลอดภัยในแง่นี้ คือการที่หุ้นของบริษัทเหล่านั้นไม่มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการล้มละลายในอนาคตข้างหน้า บริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทที่เติบโตได้ดีเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และในระยะยาว สามารถให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนในรูปของเงินปันผลได้สม่ำเสมอ
    • ตลาดที่จดทะเบียน : หุ้นเหล่านี้มักจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก เช่น ตลาดหุ้นอเมริกา อังกฤษ หรือภูมิภาคยุโรป เพราะหลากหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว มีเงื่อนไขในการระดมทุนที่สูงมาก บริษัทต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับและมั่นคงมากๆ จึงจะสามารถเข้าไปขอจดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

หุ้นบลูชิพ

หุ้นบลูชิพ คืออะไร?

หุ้นบลูชิพ คือหุ้นผู้นำของโลก มักจะเป็นหุ้นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมหนึ่งๆ โดยกินส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนที่มาก และแน่นอนว่า จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการข้างต้นได้แก่ การเป็นหุ้นที่มหาชนรู้จักกันดี ปลอดภัยต่อการลงทุนในระยะยาว และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก เทรดเงิน

ความจริงแล้ว ไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการว่า รายชื่อหุ้นบลูชิพ คือบริษัทอะไรบ้าง เพราะคำว่าหุ้นบลูชิพเป็นเสมือนคำแสลงที่ใช้เรียกบริษัทขนาดใหญ่และได้รับความนิยมเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากวัดตามคุณสมบัติที่อธิบายไปนั้น บริษัทที่จะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทบลูชิพ ย่อมได้แก่ Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney จะเห็นว่า บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทในตลาดหุ้นอเมริกา และอยู่ในกลุ่ม Dow Jones 30

หรือสังเกตง่ายๆ คือ หุ้นบลูชิพ จะมี Market Capitalization ที่ใหญ่มากๆ ซึ่ง Market Capitalization มันหมายถึง “มูลค่า” ของทั้งบริษัทว่ามีมูลค่าเท่าใด ซึ่งคิดจากจำนวนหุ้นทั้งหมดคูณด้วยราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน อย่างในกรณีของ Apple ก็เป็นบริษัทบลูชิพ และเป็นบริษัทแรกในโลกที่มี Market Capitalization แตะระดับ 1 Trillion หรือ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018

ทำไมควรลงทุนในหุ้นบลูชิพ

ในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุน หุ้นบลูชิพ จะถูกจัดในกลุ่มการลงทุนที่ปลอดภัย ถ้าเป็นตราสารหนี้ก็จะมีเกรด AAA นั่นเอง โดยเหตุผลที่มันถือว่าปลอดภัยก็เพราะว่า การที่ตัวมันเองนั่นมีชื่อเสียงและกินส่วนแบ่งทางการตลาดที่มหาศาล พูดง่ายๆ ก็คือ มันเป็นบริษัทที่มีอำนาจในการครอบงำตลาด และไม่ว่าเศรษฐกิจจะร้ายดีอย่างไร บริษัทเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ได้สบายๆ ต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่เป็นผู้ตามในอุตสาหกรรม MO.BET

บริษัทบลูชิพ มีขนาดใหญ่คับตลาด ซึ่งจุดนี้จะทำให้มีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผลิตหรือการจัดการต่างๆ ความได้เปรียบในการลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นรายอื่นในตลาดไม่สามารถทำได้ ซึ่งความสามารถในการครอบงำตลาดเหล่านี้ เป็นผลทำให้ ผลกำไรของบริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ทำให้เกิดการจ่ายปันผลแก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

          แม้แต่ในช่วงที่ตลาดเลวร้ายสุดๆ หุ้นบลูชิพก็ยังปลอดภัย! งานวิจัยของบริษัท WYATT ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการลงทุนชื่อดัง ออกรายงานชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั้งตลาดเปรียบเทียบกับหุ้นบลูชิพ โดยได้บริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมา 3 บริษัทจากสหรัฐฯ ได้แก่ AT&T, General Electric (GE) และ E.I. DuPont (DP) ซึ่งข้อมูลระบุว่า บริษัททั้ง 3 ทำผลงานได้ “ชนะตลาด” โดยในปี 1929 และ 1987 เป็นช่วงที่ตลาดตกต่ำสุดขีด แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้ติดลบเทียบเท่ากับภาพรวมของทั้งตลาด